Realizacje

budownictwo mieszkaniowe

Budowa sieci zewnętrznych z przyłączami i instalacji wewnętrznych w obiektach:

 

 • osiedle 6 budynków wielorodzinnych TBS Bielawa ul. Parkowa 15, 15A, 17, Grota-Roweckiego 14,16 i Sobieskiego 15 w Bielawie (zdjęcie)
 • 2 budynki wielorodzinne TBS Bielawa przy ul. Hempla 10, 12 w Bielawie (zdjęcie)
 • 2 budynki wielorodzinne TBS Bielawa przy ul. Żeromskiego 15, 17 w Bielawie (zdjęcie)
 • budynek wielorodzinny TBS Dzierżoniów na oś. Różanym 50 w Dzierżoniowie(zdjęcie)
 • budynek wielorodzinny przy ul Sienkiewicza 14 w Dzierżoniowie (zdjęcie)
 • 4 budynki wielorodzinne komunalne przy ul. Prusa w Dzierżoniowie (zdjęcie)
 • budynek wielorodzinny komunalny przy ul. 3-go Maja 23 w Bielawie
 • kilkadziesiąt budynków jednorodzinnych realizowanych przez inwestorów prywatnych

budownictwo przemysłowe

Wykonanie sieci zewnętrzych z przyłaczami i instalacjami wewnętrznych w obiektach

 

 • adaptacja hali produkcyjnej na potrzeby zakładu ACE RICO Poland Sp. z o. o. w Bielawie, ul. Ostroszowicka 11
 • budowa obory 400-stanowiskowej wraz z udojnią w Gilowie dla OHZ w Przyrzeczynie Zdroju
 • rozbudowa zakładu LIBRA Sp. z o.o. ul. Pieszycka, teren WSSE podstrefa Dzierżoniów (zdjęcie)
 • budowa zakładu DOMEX Sp. z o.o. ul. Pieszycka, teren WSSE podstrefa Dzierżoniów (zdjęcie)
 • rozbudowa zakładu ORION Sp. z o.o. ul. Spacerowa, teren WSSE podstrefa Nowa Ruda – Słupiec (zdjęcie)
 • budowa bazy Zakładu Energetycznego Rejon Dzierżoniów, ul. Kilińskiego w Dzierżoniowie (zdjęcie)
 • budowa Zakładu Przetwórstwa Mięsnego J. Gawrycki w Bielawie, ul. Witosa 3 (zdjęcie)
 • wykonanie sieci zewnętrznych z przyłączami przy budowie zakładu BROEN, ul. Pieszycka, teren WSSE podstrefa Dzierżoniów
 • Roboty remontowe i modernizacyjne kotłowni i instalacji na terenie Ostroszowickiej Fabryki Mebli Sp. z o.o. w Ostroszowicach

Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne

Inwestor Gmina Bielawa

 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej przy budowie „Obwodnicy Bielawy” (podwykonawca SKANSKA S.A.)
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Pułaskiego w Bielawie
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej + kolektor tłoczny z przepompownią w ul. Piławskiej w Bielawie (II Etap)
 • Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej z przepompownią w ul. Kościuszki w Bielawie
 • Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Słowiańskiej w Bielawie
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Kościuszki w Bielawie (I etap)
 • Budowa sieci wodociągowej na terenie OWW „Sudety” w Bielawie
 • Uzbrojenie działek rzemieślniczych przy ul Sikorskiego w Bielawie w sieć wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Wykonanie sieci wodociągowej na terenie cmentarza komunalnego przy ul Wojska Polskiego w Bielawie
 • Remonty sieci kanalizacji deszczowej na terenie Bielawy w latach 1995 – 2006

Galeria

zapraszamy do kontaktu

biuro

ul. L. Waryńskiego 16
58-260 Bielawa

email

biuro@insanit.pl

tel/fax

+48 74 833 49 68