Trendy

Odpowiadając na bieżące zapotrzebowanie rynku budownictwa energooszczędnego i racjonalnego korzystania ze środowiska, INSANIT oferuje przygotowanie oraz wykonanie inwestycji polegających na budowie:

Systemów rekuperacji w istniejących i nowych budynkach

Układów małej retencji dla obiektów mieszkalnych i przemysłowych

Biologicznych oczyszczalni ścieków

Duże doświadczenie, racjonalne podejście i dbałość o szczegóły techniczne umożliwiają INSANIT realizację najbardziej nietypowych zleceń, których celem jest obniżenie zużycia wody i energii w obiektach budowalnych, a także ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

Ścisła współpraca z renomowanymi producentami urządzeń gwarantuje dobór rozwiązań skrojonych na miarę potrzeb inwestora.

zapraszamy do kontaktu

biuro

ul. L. Waryńskiego 16
58-260 Bielawa

email

biuro@insanit.pl

tel/fax

+48 74 833 49 68